Specijalna bolnica
za cerebralnu paralizu
i razvojnu neurologiju

Istorijat

Centar za cerebralnu paralizu osnovan je 10. oktobra 1958. godine pri Institutu za majku i dete. Za prvog upravnika izabran je Doc. Dr. Borivoje Radojičić. Sledeći upravnik Prim. Dr. Miroslav Zotović nastavlja razvoj Centra povećanjem broja osoblja i aktivnom međunarodnom saradnjom. 1962. godine Centar se seli u ulicu Braće Jerković br. 5, gde se i sada nalazi Dnevna bolnica.

Centar za cerebralnu paralizu je nastao 1969. godine, kao jedinica Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije. 1972. godine Zavod dobija još jednu zgradu u ulici Sokobanjska 17a, gde je zahvaljujući otvaranju stacionara i saradnji sa školama dug habilitacioni tretman postao moguć i za decu koja ne žive u Beogradu. Uz nastavak i dalji razvoj saradnje sa srodnim domaćim, ali i međunarodnim institucijama, uočava se i značaj ranog otkrivanja i tretmana cerebralne paralize, pa lekari Zavoda u saradnji sa ginekološkim klinikama prate rizično rođenje bebe i po potrebi upućuju u Zavod na dalji tretman.

Zavod za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju nastaje 1989. a 1990. postaje zdravstvena ustanova sa potpunom odgovornošću.

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju je 1997. godine ustanova u kojoj se stimuliše rani psihomotorni razvoj rizično rođenih beba, timski dijagnostikuje i prate deca sa višestrukim smetnjama i pruža kompletna medicinsko-psihološko-specijalna habilitacija dece i odraslih sa cerebralnom paralizom.