Specijalna bolnica
za cerebralnu paralizu
i razvojnu neurologiju

Korisne informacije

PRVI PREGLED SE ZAKAZUJE.

Na prvi pregled će Vas uputiti pedijatar iz Doma zdravlja sa odgovarajućim uputom.

 

Kontrolni pregled (011/266-77-55). Termin kontrolnog pregleda ćete dogovoriti sa lekarom koji Vas je prvi put primio.

 

Ako nemate uput i niste osiguranik Republike Srbije, a želite da Vaše dete bude pregledano u našoj ustanovi, moguće je platiti pregled i/ili terapijske procedure po zvaničnom cenovniku ministarstva zdravlja.

Imate zakazan EEG (elektroencefalogramski pregled) (011/266-77-55, lokal 124). Ponesite zdravstvenu knjižicu i uput. Da bi snimanje trajalo što kraće, ali i efikasnije - potrebno je da dete bude čiste kose, sito i pospano. Za pomoć se obratite našim tehničarima.

Imate zakazan UZ (ultarzvučni pregled) kukova i glave (011/266-77-55, lokal 110). Ponesite zdravstvenu knjižicu, uput, čistu pelenu, otpusnu listu deteta iz porodilišta i nalaz fizijatra ili lekara koji vas je uputio.

Imate zakazan prijam u bolnicu - ponesite zdravstvenu knjižicu i odgovarajući uput za dete i za onog ko sa detetom ostaje u bolnici (majka, baka). O onome što Vam je potrebno da ponesete od stvari, možete u prepodnevnim satima dobiti informacije na: 011/ 266-77-55; lokal 113.