Specijalna bolnica
za cerebralnu paralizu
i razvojnu neurologiju

Organizacija

Ambulantno-polikliničko odeljenje Stacionari Dnevna bolnica

Ambulantno-polikliničko odeljenje

Ambulantno-polikliničko odeljenje bavi se praćenjem deteta rođenog sa rizikom i ranim otkrivanjem i tretmanom deteta sa cerebralnom paralizom.

Ovde će Vaše dete detaljno pregledati stručni tim, koji sačinjavaju: lekari (fizijatar, pedijatar, neurolog, stomatolog, konsultativno i lekari drugih specijalnosti), psiholog, defektolog, logoped, fizioterapeut, radni terapeut, socijalni radnik, kao i drugi članovi tima.

Dijagnostički postupak se u okviru ambulantne službe može upotpuniti pregledom u kabinetu za elektroencefalografiju (EEG) , ultrazvučnom kabinetu (UZ centralnog nervnog sistema i kukova).

Kada se neophodni pregledi obave, Vašem detetu će biti na raspologanju niz terapijskih postupaka koji će potpomagati pravilni psihomotorni razvoj i ublažiti eventualno postojeće razvojno-neurološke probleme:

  • kineziterapijski tretman - u radu sa fizioterapeutima naučićete vežbe, po metodima dr Bobath-a i dr Vojt-e, kojima ćete potpomoći razvoj deteta, ali upoznati se i sa drugim metodama habilitacije (elektroterapija, biofeed back i dr.);
  • radna terapija - saznajte kako sve veštine svakodnevnog života; kupanje, ishrana... možete lakše obaviti, pa i onda kada postoji neurološki problem kod Vašeg deteta;
  • psihološki tretman - ovde ćete dobiti pravi savet i pomoć za svaku nedoumicu oko psihičkog razvoja deteta, kao i pomoć da odnosi Vas i Vašeg deteta budu što bolji;
  • logopedski tretman - ovde ćete naučiti kako da na najbolji način pomognete detetu da, u skladu sa svojim mogućnostima, što pre i pravilnije progovori;
  • defektološki tretman - pomoći će Vam da se Vaše dete što uspešnije pripremi za školu i savlada školske aktivnosti.

Od naših lekara saznaćete o lečenju toxinom botulini, a dobićete i preporuku za ortopedska i druga pomagala.

Tako ćete postati deo tima koji se brine o što pravilnijem psihomotornom razvoju Vašeg deteta u skladu sa detetovim potrebama i mogućnostima.