Poslovanje

Paviljon I

Poslovanje

Paviljon I
Ambulantno poliklinička služba

U okviru ove službe timski rad se odvija u dva objekta (Pav I i Pav II).
Primaju se pacijenti na prve i kontrolne preglede, prate se anamnestički i simptomatski rizične bebe,kao i deca sa drugim poremećajima u razvoju, sprovodi se detekcija i rani tretman deteta; planira se i zakazuje prijem na stacionare „A“ i „B“. Po potrebi se rade dopunski dijagnostički pregledi kao UZ CNS-a, UZ kukova, EEG snimanja.

Pedijatri daju korisne savete roditeljima, procenjuju stanje deteta i daju saglasnost za sprovođenje kinezi tretmana, obavljaju svakodnevne vizite i preglede dece na stacionaru.

U okviru APS Paviljona I rade:
 • 3 lekara- specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije:
  • načelnik službe dr Snežana Gajić-Jovanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista iz dečije fizijatrije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 1 dečiji neurolog
 • 2 pedijatra
 • 1 stomatolog-specijalista iz dečije preventivne stomatologije
 • 15 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 2 logopeda
 • 1 defektologa
 • 5 psihologa
 • 1 socijalni radnik
 • 6 medicinskih sestara

Konsultativne preglede obavljaju 1 ortoped i 1 radiolog (UZ CNS-a, UZ kukova).
U okviru APS funkcioniše i stomatološka ordinacija koju čine 1 stomatolog-specijalista dečije preventivne stomatologije i 1 medicinska sestra.

Zahvaljujući visokostručnom radu sa pacijentima, njihov broj se iz godine u godinu povećava, što nas obavezuje na dalja usavršavanja i stalno praćenje novih trendova iz oblasti cerebralne paralize i dečije neurologije.

Stacionarna služba „A“

Prima na stacionarno lečnje prvenstveno pacijente od 7-18 godina radi sprovođenja redovnog habilitacionog tretmana i edukacije (bilo po specijalnom ili redovnom programu). Poslednjih godina, zbog inkluzije pacijenata u zdravu sredinu u mestu boravka, ovih pacijenata je sve manje pa smo počeli da primamo i decu sa majkama uzrasta 5-7 godina radi obavezne predškolske pripreme.

Takođe imamo dva boksa za smeštaj najmlađih pacijenata sa majkama, koji se primaju radi njihove obuke za rad i bavljenje sa detetom u kućnim uslovima.

Stručni tim sačinjavaju:
 • 3 lekara-specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije
  • načelnik službe: dr Tatajana Arežina, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista iz dečije fizijatrije
  • 1 lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 6 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 2 logopeda
 • 2 defektologa
 • 19 medicinskih sestara

Svakodnevno se prave pedijatrijske vizite, psiholozi pored individualnih tretmana organizuju i kompjuterske i psihološke radionice, a socijalni radnik pomaže pri ostavarivanju prava pacijenata.

Stacionarna služba „B“

Bavi se dijagnostikom i ranim tretmanom pacijenata od 10 meseci do 4 godine; na stacionar se primaju sama deca u boravak, ili sa majkama (kapacitet je 30 postelja).

Stručni tim sačinjavaju:
 • 3 lekara :
  • načelnik službe: dr Snežana Bugarić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečiji fizijatar
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije, magistar medicinskih nauka
  • 1 lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 6 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 2 logopeda
 • 2 defektologa
 • 14 medicinskih sestara

Svakodnevno se obavljaju pedijatrijske vizite, psiholozi organizuju rad sa majkama, a socijalni radnik pomaže u ostvarivanju svih prava pacijenata i roditelja.

U okviru Paviljona I radi i Služba za administrativno - pravne, ekonomsko-finansijske i opšte poslove.

AS1 8178
AS1 8062
AS1 8080
AS1 8139