Specijalna bolnica
za cerebralnu paralizu
i razvojnu neurologiju

Sokobanjska 17a

Mapa:

Aero snimak: