Zapošljavanje

Radno mestoUsloviIstiče
SpremačicaSpremacica06.08.2020.
Doktor Medicine - Specijalista fizikalne medicine i
rehabilitacije na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti
Dr Medicine04.06.2020.
Medicinska SestraMedicinska Sestra20.03.2020.
ServirkaServirka30.01.2020.