Lekari

LEKARSKI PREGLED:
Pri prvom pregledu lekar dobija podatke od roditelja(stanje majke u toku trudnoće,podaci o porođaju i rizikofaktorima na rođenju),posmatra spontano ponašanje deteta,ispituje tonus mišića i reflekse,izvodi posturalne reakcije koje su vrlo osetljiv pokazatelj stanja centralnog nervnog sistema,procenjuje funkcionalni i motorni status;postavlja dijagnozu i uključuje dete u potrebne terapije.Kontrolni pregledi omogućavaju kontinuirano praćenje psihomotornog razvoja deteta.

AS1 5818
AS1 5827
AS1 6571
AS1 6678
AS1 6682
AS1 6687
AS1 7956
AS1 7957
AS1 7974
AS1 7977
AS1 8040
AS1 8043
AS1 8050
AS1 8051
AS1 8088
AS1 8092