Specijalna bolnica
za cerebralnu paralizu
i razvojnu neurologiju

Početna

Objekti:

Sokobanjska 17a, 11040 Beograd
tel: +381 (0) 11 / 2667 755
Braće Jerkovića 5, 11010 Beograd
tel: +381 (0) 11 / 2468 111

Ukratko:

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju je visoko specijalizovana zdravstvena ustanova za lečenje i praćenje dece sa cerebralnom paralizom, ali i za tretman dece sa drugim neurološkim smetnjama u razvoju.