Javne nabavke

Naziv javne nabavkeDokumentacija
Stolarski, molerski i građevinsko-zanatski radovi u sportskoj sali SBCPRN


JNMV broj M-04-2018
Konkursna dokumentacija 447KB

Poziv za podnošenje ponuda 48KB

Prva izmena konkursne dokumentacije 456KB

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 41KB

Odluka o dodeli ugovora 1MB

Odluka o zaključenom ugovoru 52KB
Nabavka dobara - namirnice za ishranu pacijenata SBCPRN

JNMV broj M-05-2018
Konkursna dokumentacija 426KB

Poziv za podnošenje ponuda 50KB

Odluka o dodeli ugovora 2.05MB

Odluka o obustavi postupka 2.05MB

Obaveštenje o obustavi postupka 41KB

Odluka o zaključenom ugovoru 52KB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 51KB
Nabavka dobara - gorivo za vozila SBCPRN

JNMV broj M-07-2018
Poziv za podnošenje ponuda 58KB

Konkursna dokumentacija 284KB

Pitanje za М-07-2018 99KB

Prva izmena konkursne dokumentacije 306KB

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 41KB

Poziv za podnošenje ponuda-izmena 50KB

Odluka o dodeli ugovora 1.3MB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 40KB
Nabavka dobara - sredstva za održavanje higijene, po partijama

JNMV broj M-06-2018
Poziv za podnošenje ponuda 49KB

Konkursna dokumentacija 476KB

Pitanje 1 za М-06-2018 69KB

Prva izmena konkursne dokumentacije 187KB

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 42KB

Odluka o dodeli ugovora 2MB

Odluka o obustavi postupka 2MB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 41KB

Obaveštenje o obustavi postupka 57KB

Nabavka dobara – lekova, po partijama

JNMV broj V-01/2018
Poziv za podnošenje ponuda 52KB

Konkursna dokumentacija 450KB

Odluka o obustavi postupka JN 532KB

Obaveštenje o obustavi postupka 40KB
Nabavka usluga - održavanje NexTBIZ i NexTZU softvera

JNMV broj М-09/2018
Poziv za podnošenje ponuda 48KB

Konkursna dokumentacija 333KB

Odluka o dodeli ugovora 976KB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 50KB
Javna nabavka radova - zamena prozora u fizio sali SBCPRN

JNMV broj М-08/2018
Poziv za podnošenje ponuda 48KB

Konkursna dokumentacija 417KB

Pitanje 1 za М-08/2018

Odluka o dodeli ugovora 1MB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 55KB
Javna nabavka dobara - sredstva za održavanje higijene za potrebe SBCPRN, po partijama

JNMV broj M-10/2018
Poziv za podnošenje ponuda 49KB

Konkursna dokumentacija 472KB

Odluka o dodeli ugovora 1MB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 38KB
Javna nabavka dobara - gasno ulje ekstra lako evro el
JNMV broj M-11/2018
Poziv za podnošenje ponuda 51KB

Konkursna dokumentacija 336KB

Odluka o dodeli ugovora 995KB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 41KB

Nabavka dobara – lekova, po partijama

JNMV broj V-02/2018
Poziv za podnošenje ponuda 52KB

Konkursna dokumentacija 450KB

Odluka o obustavi postupka 538KB

Obaveštenje o obustavi postupka 40KB
Javna nabavka dobara – namirnica za ishranu pacijenata SBCPRN

JNMV broj М-12/2018
Poziv za podnošenje ponuda 51KB

Konkursna dokumentacija 458KB

Pitanje 1 za М-12-2018 65KB

Izmena 1 konkursne dokumentacije М-12-2018 79KB

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 42KB

Pitanje za i odgovor za JN-M-12-2018 303KB

Odluka o dodeli ugovora 4MB

Odluka o obustavi postupka 625KB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -1 42KB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-2 52KB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-3 58KB

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-4 51KB
Javna nabavka dobara – namirnica za ishranu pacijenata SBCPRN

JNMV broj М-13/2018
Poziv za podnošenje ponuda 51KB

Konkursna dokumentacija 470KB
Plan nabavki za 2019. godinuPlan nabavki 6MB
Jавна набавка добара – санитетског и медицинског потрошног материјалa,
број М-01/2019
Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА М-01-2019
Јавна набавка услуга физичко техничког обезбеђења објекта СБЦПРН
број М-02/2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за подношење понуда
јавна набавка добара - санитетског и медицинског потрошног материјала
број М-01/2019
Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка
јавну набавку услуга физичко техничког обезбеђења објекта Дневне болнице Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију,
број М-02/2019
Одлука о додели уговора
јавна набавка добара - санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију, обликована по партијама,
број М-01/2019
2Обавештење о закљученом уговору

1Обавештење о закљученом уговору
јавну набавку услуга физичко техничког обезбеђења објекта Дневне болнице Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију,
број набавке М-02/2019
Обавештење о закљученом уговору
јавна набавка добара - намирница за исхрану пацијента Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију, по партијама,
број М-03/2019
Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА М-03-2019
nabavka dobara - sanitetskog i medicinskog
potrosnog materijal za potrebe Spec.bolnice za cerebralnu parallizu i
razvojnu neurologiju,
M-01/2019
3Обавештење о закљученом уговору
nabavku dobara- sanitetskog i medicinskog potrosnog materijal
broj M-01/2019
4Обавештење о закљученом уговору-G
јавну набавку добара - намирнице за исхрану пацијената, по партијама
број М-03/2019
Одлука о додели уговора
јавнa набавкa намирница за исхрану пацијената Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију
број М-03/2019
1Обавештење о закљученом уговору
obavestenje o zakljucenom ugovoru za JNMV M-03/2019 za
hranu, partija 1-hleb
2Обавештење о закљученом уговору
Jавна набавка добара – горива за возила Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију, по партијама,
број М-04/2019
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

Позив за подношење понуда