Socijalni radnik

Osnovni zadatak socijalnog radnika bolnice jeste stručno i profesionalno odgovorno angažovanje na poslovima iz domena socijalnog rada, a u skladu sa važećim zakonskim propisima. Kroz pažljiv odabir, a zatim i korišćenjem najadekvatnijih metoda, socijalni radik usmerava pacijente i njihove porodice u pravcu ostvarivanja postojeće socijalne zdravstvene zaštite i prava.

Krajnji cilj službe socijalnog rada je da u radu sa pacijentima i roditeljima postignemo najviši nivo lečenja, ali i socijalizacije i participacije pacijenata sa cerebralnom paralizom u porodicu i društvo.

AS1 97
AS1 98
AS1 6949
OBAVEŠTENJE
Zbog vanredne situacije u državi i porasta obolelih od korona virusa poslepodnevni rad
u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju se obustavlja od 23.03.2020. do daljnjeg.
 
Unapred hvala na razumevanju
 
direktor bolnice
dr. M. Bošković